התקשר עכשיו 03-6443030

תקנון

 1. כללי
  1. הקניה באמצעות אתר טכנו-רצף כפופה לתנאים המפורטים בתקנון זה. אנא קראו בקפידה הוראות תקנון זה, שכן הגשת הצעת רכישה ו/או הרשמה לקבוצת קניה בזירת המכירות מעידה על הסכמתכם לתנאים הכלולים בתקנון זה.
  2. האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים. השימוש בלשון זכר נעשה מטעמי נוחות בלבד.
  3. משמעותה של המילה "פעולה" בתקנון זה הינה: כל פעולה המתבצעת לשם רכישת מוצר המוצע למכירה באתר, לרבות הרשמה לקבוצת קניה.
  4. רשאים לעשות שימוש באתר ולרכוש את המוצרים המוצעים למכירה, לרבות הרשמה לקבוצת קניה, כל מי שמתקיימים לגביו התנאים שלהלן:
   1. מלאו לו 18 שנים והוא נושא תעודת זהות ישראלית;
   2. ברשותו כרטיס אשראי בתוקף, של אחת מחברות האשראי הישראליות;
   3. ברשותו תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט.
   4. ברשותו כרטיס לקוח בהנה"ח של חברת טכנו-רצף.
  5. הזמנה והספקה של המוצרים תתבצע על פי הוראות תקנון זה להלן.
    
 2. הזמנת מוצרים
  1. באתר מוצעים למכירה בזירת המכירות מגוון רחב של מוצרים לצריכה ביתית ומשרדית (להלן: "המוצרים"). המוצרים מוצעים למכירה בזירת המכירות בדרך של מכירות רגילות.
  2. כדי שנוכל למלא אחר הצעות לרכישת מוצר (להלן: "הזמנה") חשוב שהמוצרים שהוזמנו יימצאו במלאי. למרות שאנו עושים כמיטב יכולתנו להבטיח שהמוצרים המוצגים בזירת המכירות יימצאו במלאי, הרי שלעתים מוצרים המוצגים בזירת המכירות אזלו מהמלאי ו/או נמכרו באמצעות החנויות השונות. אם המוצרים חסרים, תשלח לך הודעה מתאימה באמצעות הדואר האלקטרוני שלך או באמצעות הטלפון. במקרה כזה, אנו שומרים לעצמנו את הזכות להגיש לך, במידה שהדבר אפשרי, הצעה לרכישת מוצר חלופי בעל אופי ומחיר דומים. אם תקבל את הצעתנו, יעודכנו פרטי הזמנתך מחדש. אם תחליט לסרב, תבוטל הזמנתך, ולא תחויב בגין ההזמנה.
  3. תמונות המוצרים המוצגות באתר הינן להמחשה בלבד, וייתכנו שינויים ו/או הבדלים חיצוניים בין תמונת המוצר לזה שיסופק בפועל.  

   כמו-כן, למרות המאמץ המושקע כדי שהאתר, תכולתו, המוצרים והשירותים והמידע המצוי בו יהיו מלאים, מדויקים ועדכניים, עשויים להימצא באתר, בתום לב, אי דיוקים או שגיאות, וטכנו רצף  לא תישא בכל אחריות בגינם ו/או בקשר עימם. למען הסר ספק, טכנו רצף  לא תישא בכל אחריות לטעויות הדפסה בתיאור מוצרים, במחיר, בתנאי התשלום, בתמונות ובכל מידע אחר לגבי המוצרים. המפרט הקובע הוא המפרט שעל אריזת המוצר.
 3. תהליך ההזמנה
  1. לאחר ביצוע תהליך הקניה על ידך תקבל אישור על כך בדוא"ל. אישור זה אינו מחייב את מפעילי האתר לספק לך את המוצרים, והוא רק מעיד על-כך שפרטי הקניה נקלטו במערכת.
  2. רק לאחר שתסתיים בדיקת פרטי כרטיס האשראי שלך, ויתקבל אישור חברת כרטיסי האשראי לביצוע הרכישה, תיחשב הצעתך כבת ביצוע. לאחר אישור חברת כרטיסי האשראי, יתחילו מפעילי האתר בהליכי הספקת המוצרים שנרכשו על ידך./li>
 4. הזמנה משובשת
  1. כדי שנוכל  לספק לך את המוצרים שאותם רכשת,  צריכה הצעתך להתקבל ולהיקלט במחשבי מפעילי האתר באופן תקין ומסודר, כשהיא מכילה את כל הפרטים הנדרשים למשלוח המוצרים, ולחיוב. סיבות שונות עלולות לגרום לתקלות ולשיבושים בקליטת הצעתך ועיבודה על ידי מפעילי האתר. אם תקבל הודעה בדבר תוכן שגוי בפרטי הצעתך, או הודעה בדבר תקלה שארעה במערכת בעת קליטת הצעתך, אנו ממליצים שתפנה אל מרכז ההזמנות שלנו בטלפון: 03-6443030
  2. אם יחולו שיבושים או טעויות בתיאור המוצר, במחירו, או בכל פרט אחר, יהיו מפעילי האתר רשאים לבטל את רכישתך, ואתה לא תחויב בכל תשלום בגין הצעתך שבוטלה, ולצדדים לא תהיינה כל טענות ו/או תביעות זה כלפי זה.
  3. אם בעת ביצוע ההזמנה תמסור פרטי זיהוי שגויים, לא יהיה בידי מפעילי האתר כדי להבטיח שהמוצרים יגיעו אליך. במקרה שהמוצרים יוחזרו עקב פרטים שגויים שמסרת, תחויב בתשלום בגין דמי משלוח וטיפול בסך של 70 ש"ח. אנא הקפד למלא פרטים מדויקים ועדכניים. שים לב! הגשת פרטים אישיים כוזבים אסורה לחלוטין ומהווה עבירה פלילית על פי הוראות חוק העונשין, התשל"ז - 1977 ו/או כל דין.
 5. אמצעי התשלום
  1. ניתן לשלם באמצעות כרטיס אשראי תקף, הניתן לסליקה על ידי אחת מחברות כרטיסי האשראי הפועלות בישראל כדין (לא מכבדים דינרס). את מספר כרטיסך ופרטיו תידרש להזין במקום המיועד לכך. יצוין כי מערכת העברת הנתונים באתר הינה מערכת מסוג SSL 256 BITמהמתקדמות והמאובטחות בעולם,  ולרוכשים לא תהיינה כל טענות ו/או תביעות כלפי מפעילי האתר בכל הקשור לשימוש במערכת זו.
  2. מפעילי האתר ימתינו לאישור חברת כרטיסי האשראי בגין הרכישה שבצעת באמצעות כרטיסך, ורק לאחר קבלת האישור יעבדו את הזמנתך, וישלחו אליך את המוצרים. למען הסר ספק, היה ורכישתך באמצעות כרטיס האשראי, שאת פרטיו מסרת בעת הזמנתך, לא תאושר לביצוע על ידי חברת כרטיסי האשראי, מפעילי האתר יהיו רשאים לבטל את הזמנתך, על פי שיקול דעתם הבלעדי.
  3. בעת קבלת המוצר תידרש להזדהות באמצעות תעודת זהות כתנאי לקבלת המוצר, וכן תידרש חתימתך על שובר התשלום באמצעות כרטיס האשראי. במקרה שלא יתבצע זיהוי כאמור, לא יימסר המוצר, ואתה תחויב בהוצאות המשלוח וההובלה.
 6. פרטיות
  1. הפרטים האישיים שימסרו על ידך בעת הגשת ההצעות, כמו גם פרטי הרכישות שיבוצעו על ידך, יישמרו במאגר המידע של מפעילי האתר, ולא יועברו לכל גורם אחר.
  2. מפעילי האתר יהיו רשאים לשלוח אליך דואר אלקטרוני, הודעת טקסט טלפונית או לפנות אליך בכתב או בע"פ בכל מידע בדבר מבצעים באתר, חידושים בזירת המכירות בפרט ובאתר בכלל, פרסומות מגופים מסחריים נבחרים וכיו"ב. אם אינך מעוניין שנפנה אליך כאמור לעיל, יהיה עליך לציין זאת בדואר אלקטרוני בתשובה לפרסום הראשון שתקבל, או – אם קיים "לחצן סירוב" - ללחוץ על הלחצן. כמו כן עשויים מפעילי האתר להשתמש בפרטים שתמסור לצורך ניתוח מידע סטטיסטי ומסירתו לגורמים אחרים. במקרה כזה, הנתונים לא יתייחסו אליך אישית ולא יזהו אותך.
  3. מפעילי האתר מקדישים משאבים ונוקטים אמצעים מחמירים למניעת חדירה לזירת המכירות, ולסיכול פגיעה אפשרית בפרטיות המשתמשים. עם זאת, לא ניתן לשלול שיבושים באופן מוחלט. על כן, הינך מצהיר בזאת כי לא תהיה לך כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה נגד מפעילי האתר ו/או נגד ספקים כלשהם עקב פגיעות, תקלות ו/או שיבושים כאמור.
 7. קוקיז (cookies)
   קוקיז הינם קבצי טקסט קטנים אשר מאוחסנים על ידי השרת של מפעילי האתר, באמצעות הדפדפן שלך, על הכונן הקשיח של המחשב בו אתה משתמש. קבצי הקוקיז אינם מכילים מידע שמזהה אותך באופן אישי, ואתה יכול לכוון את תוכנת הדפדפן שלך כך שתסרב לקבל אותם. השימוש בקוקיז מאפשר לנו לספק לך שירות מהיר ויעיל, ויחסוך ממך את הצורך להזין את פרטיך האישיים בכל פעם בעתיד
 8. הספקת המוצרים
  1. הספקת המוצרים תתבצע בהתאם לתנאים המופיעים בעמוד המכירה של כל מוצר.
  2. הובלת המוצרים תהיה הובלה סטנדרטית כמקובל, וזאת בתחומי הקו הירוק בלבד, ולמקומות נגישים למובילי הסחורה בלבד. ההובלה אינה כוללת הובלת מוצרים שאינה סטנדרטית, לרבות הרמת מוצרים לקומה הגבוהה מקומה ג' וללא מעלית, או במקרה בו המוצר אינו נכנס למעלית, וכן אינה כוללת פירוק דלתות, מנופים ו/או ציוד הידראולי וכיו"ב.
  3. על מנת שנוכל לספק לך את המוצרים במקרה בו נדרשת הובלה שאינה סטנדרטית כאמור, יהיה עליך לפנות למפעילי האתר או טכנו-רצף המספק את המוצר, ולתאם זאת מראש, ויתכן כי תחויב בתשלום נוסף בגין כך.
  4. זמני ההספקה להם מתחייבים מפעילי האתר מצוינים בסמוך לכל מוצר ומוצר בזירת המכירות (להלן: "מועדי ההספקה"). חישוב מועדי ההספקה יהיה על פי ימי עסקים, דהיינו ימים א'-ה', למעט ימי שישי, ערבי חגים ומועדים, שבת וימי חגים ומועדים. יחד עם זאת, מפעילי האתר יעשו כמיטב יכולתם כדי להקדים את זמן ההספקה, אם כי אין מפעילי האתר מתחייבים לכך.
  5. במועד מילוי פרטי הזמנתך עשויה להינתן לך האופציה לבחור באפשרות של הספקת המוצר באמצעי שילוח כלשהם, או בדרך של איסוף עצמי. במקרה שתבחר באפשרות של איסוף עצמי, לא תחויב בדמי משלוח. במקרה כזה יהיה עליך לאסוף את המוצר מהכתובת אשר צויינה בדף ההזמנה אשר ימסר לך, לא יאוחר משבעה ימי עסקים ממועד ההזמנה, אלא אם נמסר לך אחרת, שכן לאחר תקופה זו יהיה רשאי הספק למכור את המוצר. כמו כן, אם לא תעמוד במועד שנקבע לאיסוף המוצר תחויב בעלויות אחסנה בגין כל יום איחור, בסך של 25 ש"ח ליום. לקוח שיבחר לאסוף את המוצר בדרך של איסוף עצמי יתאם את איסוף המוצר עם טכנו רצף המוצרים, באמצעות מספר הטלפון שיופיע בעמוד המכירה של המוצר.
  6. אם הזמנת את המוצרים לכתובת עסקית, יש לציין את שם העסק ליד שם המזמין. בכל מקרה תידרש לחתום בעת קבלת המוצר על שובר החיוב באמצעות כרטיס האשראי, וכן להציג תעודת זהות.
  7. מפעילי האתר לא ישאו בכל אחריות לעיכובים בהספקת המוצרים כתוצאה מאירועים שאינם בשליטתם, כדוגמת שביתות או השבתות, תקלות במערכת המחשוב או במערכות הטלפונים ו/או מערכות התקשורת, תקלות בשירות הדואר האלקטרוני, פעולות איבה ו/או כוח עליון (מלחמה, רעידת אדמה, מזג אוויר לא שגרתי, וכיו"ב), ואירועים אחרים שיפגעו בהשלמת תהליך הרכישה ו/או בקיום מועדי ההספקה.  במקרים כאלה רשאים מפעילי האתר להודיע על ביטול הרכישה, כולה או חלקה, ולבטל את חיובו של מבצע הפעולה.
  8. המוצרים השונים יסופקו באמצעות שליחים. מוצרים שיסופקו באמצעות דואר ישראל יישלחו בכפוף לזמן ההספקה בדואר ישראל, ובכפוף לטיב ולתנאי השירות המקובלים בדואר ישראל. יודגש כי זמני ההספקה של מוצרים שאינם מסופקים באמצעות שליחים אינם ניתנים לבקרה על ידי הספקים, ואינם בשליטתם של הספקים והינך מצהיר כי לא תהיה לך כל טענה נגד מי מהספקים עקב שיבושים ו/או עיכובים בהספקה שלא באמצעות שליחים.
  9. הספקת המוצרים באמצעות שליחים תתבצע בהתאם לתנאי ההספקה של חברת המשלוחים, ובכפוף לרשימת היישובים של הספקים שבהם מתבצעים משלוחים עד לבית הלקוח. אם אין ביכולתה של חברת המשלוחים מטעם הספקים לבצע את המשלוח עד לבית הלקוח, מכל סיבה שהיא, לרבות בשל תנאי מזג אוויר ו/או מצב בטחוני העלול לסכן את חיי המשלחים, יובהר העניין ללקוח על ידי הספק, ויימצא פתרון חליפי להספקה. מובהר כי בכל הנוגע לביטול משלוח בשל התנאים שצוינו לעיל, יהיו מפעילי האתר הפוסקים הבלעדיים.
  10. דמי המשלוח בהם יחויב הלקוח, כוללים - בין היתר - את עלות אריזת המוצר, אחריות וביטוח המוצר בעת המשלוח, וכן את הוצאות המשלוח בפועל.
 9. מחירים ותשלומים
  1. חיובך יתבצע באמצעות כרטיס האשראי שאת פרטיו מסרת, וזאת במחיר המוצר, ובתוספת הוצאות המשלוח ודמי הטיפול, הכל כמפורט בסמוך לכל מוצר ו/או בעמוד המכירה של כל מוצר.
  2. מפעילי האתר יהיו רשאים לשנות את דמי הטיפול והמשלוח מעת לעת. המחיר התקף ביחס להצעת הרכש שתבצע הוא המחיר שיפורסם בזירת המכירות בעת שתשלים את תהליך הצעתך.
  3. כל המחירים המופיעים בזירת המכירות אינם כוללים מע"מ, אלא אם כן יצוין אחרת במפורש.
 10. ביטול רכישה והחזרת מוצרים
  1. בכל מקרה שיתגלה פגם במוצר הנובע מתקלה בייצור, בשום מקרה לא יעלה הפיצוי על עלות המוצר המקורי .
  2. כמו-כן תהיה זכאי לבטל עסקאות בתנאים הקבועים בדיני הגנת הצרכן.
   במקרה של ביטול עסקה כאמור, תחויב בנוסף גם בדמי ביטול בשיעור של 5% ממחיר המוצר או בסך של 100, ש"ח לפי הנמוך מביניהם, וזאת בין אם המוצר סופק לך ובין אם לא. אם המוצר סופק תחול עליך בנוסף גם חובת החזרת המוצר למחסני הספק, כתנאי לקבלת החזר כספי.

   אם נשלח המוצר לבית הלקוח וטרם הגיע ליעדו, יחויב הלקוח בדמי משלוח בהתאם לאמור בסעיף 14ה' לחוק הגנת הצרכן, תשמ"א-1981, לרבות הוצאות או התחייבות בשל משלוח, אריזה או כל הוצאה או התחייבות אחרת שלטענת מפעילי האתר הוצאו על ידם, או שהם התחייבו בהן בשל ההתקשרות בעסקה, או בשל ביטולה.
  3. במקרה בו המוצרים אותם קיבלת לא היו תקינים בעת קבלתם, לא תחויב בדמי המשלוח, אריזה, דמי החזרה או דמי טיפול. היה וקיבלת מוצר פגום ולא תקין, שומרים לעצמם מפעילי האתר את הזכות להציע לך להחליף את המוצר הפגום במוצר תקין. אם תקבל את הצעתם, ישלח אליך המוצר החדש לאחר החזרת המוצר הפגום. בכל מקרה, הקביעה באם המוצר היה פגום תיעשה על ידי מפעילי האתר, על פי שיקול דעתם הבלעדי. מובהר כי האמור בסעיף זה לא יחול לגבי פגמים במוצרים סוג ב' ועודפים, אשר הוצגו באתר, וקיומם היה ידוע לך בעת ביצוע הרכישה.
  4. לא תהיה רשאי להחזיר או להחליף מוצרים הניתנים להקלטה, שעתוק או שכפול, שאריזתם המקורית נפתחה, אלא אם התברר שהם פגומים. במקרה של מוצר פגום (בפגם שלא הוצג באתר בעת ביצוע הרכישה) תהיה רשאי לשלוח למפעילי האתר את המוצר בצירוף חשבונית המס שקיבלת ומכתב המתאר את הבעיה במוצר. לאחר קבלת פנייתך יפעלו מפעילי האתר בהתאם לאמור בסעיף 10.3 לעיל, ותוכל לקבל מוצר חלופי, ובלבד שהוא נמצא במלאי, או לבטל את הזמנתך. הזכות להחזיר או להחליף מוצר כפופה לסייגים נוספים כאמור בסעיף 14ג. לחוק הגנת הצרכן, תשמ"א - 1981.
  5. בעת קבלת/איסוף המוצר  תתבקש לחתום על מסמך המעיד על פגמים במוצר (במידה וקיימים) וכן התחייבות מצידך כי לא יהיו לך כל תביעות או טענות כלפי מפעילי האתר, הספק ו/או היבואן של המוצרים בקשר לכך, לרבות ביטול תשלומים.
  6. מוצר בו צוין כי דמי המשלוח  "חינם" מתייחס למקרה של רכישה בלבד, ואילו בביטול ההזמנה והחזרת המוצר תחויב בנוסף לדמי הביטול גם בדמי משלוח בכפוף למחירון חב' השליחויות עימה נשלח המוצר ע"י הספק.
 11. דין ושיפוט
   הדין החל על ביצוע רכישות באתר ועל תקנון זה, הוא הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט הייחודית לכל עניין ומחלוקת, נתונה לבתי המשפט המוסמכים במחוז תל אביב בלבד.
 12. שאלות ובירורים
   לבירורים ולשאלות במהלך הרכישה ולאחריה, ניתן לפנות אל מרכז שרות הלקוחות של מפעילי האתר. המוקד פועל בימים א'-ה' בין השעות 10:00-16:00  בטלפון: 03-6443030 פקס: 03-6443131 במייל: [email protected]
 13. זכויות קניין וסימני מסחר
   כל זכויות הקניין והקניין הרוחני באתר, לרבות עיצובו, התוכנה, היישומים, קוד המחשב, הקבצים הגרפיים, התמונות, סרטוני הווידאו, העיצובים, הטקסטים, המפרטים, וכל מידע אחר באתר ו/או הקשור בו  (להלן - "תכולת האתר"), הינם בבעלותה הבלעדית של חברת טכנו רצף, ולא יעשה בהם כל שימוש אלא באישור טכנו-רצף בלבד.  

   השמות והלוגו טכנו רצף בע"מ וכל סימני המסחר באתר ו/או הקשורים בשמות אלה הינם סימני מסחר של טכנו רצף, וקניינה הבלעדי. אין לעשות בסימני המסחר כל שימוש, אלא אם ניתנה הרשות לכך מראש ובכתב על ידי טכנו רצף.
 14. הגבלת השימוש
   אין להעתיק, לשחזר, לשכפל, להפיץ, להציג, לטעון, לשדר, לפרסם, לעדכן, למכור, להכניס שינויים ו/או לעשות שימוש מסחרי כלשהו, בכל צורה או דרך שהיא, בתכולת האתר ו/או בפריטי המידע, התוכנה, המוצרים ו/או השירותים שמקורם באתר, כולם או חלקם, אלא בכפוף לתנאי השימוש או אם ניתנה הרשות לכך מראש ובכתב על ידי טכנו רצף.  אין לעשות באתר ו/או בתכולת האתר שימוש לכל מטרה בלתי חוקית. שימוש, במישרין או בעקיפין במידע הקיים במאגרי הנתונים של האתר הינו אסור בתכלית האיסור. הנך רשאי/ת לעשות שימוש בחלקים מן האתר לצורך הזמנת מוצרים או כאמצעי לביצוע רכישות דרך האינטרנט בלבד, בכפוף לכך שלא יבוצע כל שינוי מכל מין וסוג שהוא באתר, וכן כי ישמרו כל ההודעות הקשורות לזכויות הקניין והקניין הרוחני הכלולות באתר.
 15. הגבלת אחריות
   האתר מוצע ומוצג בתום לב, כפי שהוא("AS IS") , בלא כל התחייבות ו/או מצג, מפורש או משתמע, מצידה של טכנו רצף.  

   האחריות הבלעדית למוצרים המפורסמים לרכישה באתר, חלה על היצרנים, בהתאם לתנאי האחריות.  

   טכנו רצף אינה ולא תהיה אחראית כלפיך לכל נזק ישיר, עקיף, מקרי, מיוחד או תוצאתי ו/או כל נזק אחר, לרבות, מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, דמי נזיקין בגין אובדן שימוש, נתונים ו/או בגין אובדן רווחים ישירים או עקיפים, הנובעים או קשורים בדרך כל שהיא בשימוש, העתקה ו/או הצגה של האתר, בגין עיכוב בשימוש ו/או אי יכולת שימוש באתר ו/או במוצרים שנרכשו באמצעותו, ו/או הנובעים בכל דרך אחרת מהשימוש באתר, בין אם בעילה חוזית ו/או נזיקית ו/או כל עילה אחרת.  

   טכנו רצף אינה מתחייבת ששירותי האתר יינתנו כסדרם, לא יופרעו או יופסקו, יתקיימו בבטחה וללא טעויות, ויהיו חסינים מפני כל גישה בלתי מורשית למחשבים, או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים בחומרה, בתוכנה, בקווים ובמערכות התקשורת של טכנו רצף, והיא לא תישא בכל אחריות כלפיך במקרה של שיבושים או בעיות כאמור. 

   בכל מקרה שטכנו רצף לא תוכל לעמוד בהתחייבויותיה ו/או לספק את המוצרים או בכל מקרה של שיבושים אחרים כגון בעיות מלאי, חוסר, בעיות הספקה וכיוב', או בעיות מחמת כוח עליון ו/או הנובעות מגורמים או אירועים שאינם בשליטתה של טכנו רצף, אזי, למעט הזכות לביטול הרכישה, תוך זיכוי חשבונך בסכום החיוב (במידה וחויב), לא תישא טכנו רצף בכל אחריות כלפיך.
 16. פרטיות וסודיות המידע
   המידע הנמסר על ידך באתר נועד לשימוש בלעדי של טכנו רצף ולצורך השימוש באתר, ויישמר במסגרת מאגר מידע על פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א - 1981. הסכמתך לתנאי השימוש מהווה הסכמה להכללת המידע במאגר כאמור. טכנו רצף מתחייבת לעשות כמיטב יכולתה,  באמצעים העומדים לרשותה, כדי לשמור על פרטיות המידע שנמסר על ידך, ולסכל כל פגיעה אפשרית בו, אך עם זאת, אין בידיה לשלול שיבושים באופן מוחלט, והיא לא תישא בכל אחריות עקב פגיעות, תקלות ו/או שיבושים שיגרמו כאמור.  

   טכנו רצף רשאית לפנות אליך בדואר אלקטרוני, בכתב או בעל פה, בכל מידע בדבר מבצעים באתר ו/או בטכנו רצף ו/או בדבר פרסומות מגופים מסחריים נבחרים וכיו"ב, לפי שיקול דעתה. אם אינך מעוניין/ת בכך, אנא ציין/ני זאת בפרסום הראשון שיישלח אליך והחזר/י אותו אל טכנו רצף, או – במקרה שקיים "לחצן סירוב" – יהיה עליך ללחוץ עליו.
 17. תנאים נוספים
   טכנו רצף שומרת על זכותה לשנות את תנאי השימוש באתר מזמן לזמן, לפי שיקול דעתה הבלעדי. תנאי שימוש מעודכנים יכנסו לתוקפם תוך 14 ימים מיום פרסומם באתר.  
   לטכנו רצף הזכות לקבוע את המוצרים והשירותים שיועמדו לרכישה באתר, וכל הקשור בהם, וכן להגביל מכירת מוצרים ושירותים, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי.   

   טכנו רצף שומרת על זכותה להפסיק בכל עת את פעילות האתר והשימוש בשירותים המוצעים בו, לרבות הקישורים לאתרים זרים, על פי שיקול דעתה הבלעדי, וללא כל התראה מוקדמת.  

   טכנו רצף תהיה רשאית לשנות את האתר, מבנהו, מראהו, תכניו, היקף השירותים הניתנים בו וכל אשר בו, לפי שיקול דעתה הבלעדי, וללא כל התראה מוקדמת. לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי טכנו רצף בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או בגין תקלות שיתרחשו עקב ביצוע השינויים.  

   אנו מאחלים לכם גלישה ורכישה קלות ונעימות.